News:

Simutrans Wiki Manual
The official on-line manual for Simutrans. Read and contribute.

Pak.Sweden....!

Started by Ves, June 01, 2013, 11:40:34 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Ves

Ja, men ska vi inte då ta o starta upp en tråd så vi kan få lite mer form på sakerna och kanske rent av fixa oss en egen PAK? :police:

Jag tänker skriva lite hur jag tänkt mig paken ska utformas och vad jag vill den ska innehålla.

Börjar med fordonsparken :)
Eftersom jag är en sån där nörd som måste ha det så 'korrekt' som möjligt med littera o allt, har jag gått igenom fordonsparken till SJ och försökt plocka fram de fordon som är typiska, roliga och nödvändiga, och försökt utelämna onödiga varianter. Tex är själva personvagnparken jag tatt bara en bråkdel av vad som finns hos SJ.....
Jag ritar alla verioner en vagn har funnits i hos SJ, och lägger in 'upgrade'-funktionen i Simutrans Experiemental för att en vagn har blivit renoverad med tex nya säten och i samma veva får SJ's nya aktuella färg. Jag använder också 'livery'-funktionen i bla.a under 90-talet att man ska kunna välja mellan SJ standard blå/grå/svarta version eller SJ InterRegio (vlå med rött streck).

I ett senare skede skulle jag vilja stoppa in andra aktörers lok och vagnar, men det är rikligt att börja med SJ :) Jag har dessutom börjat mitt i, på 1930-talet. Det var då SJ fick sina första såkallade stålvagnar.

För vissa kanske detta bara är en uppramsning av massa konstiga siffror och bokstäver, men de är absolut nödvändiga om man ska kunna identifiera och hålla isär objekten ;) Den med intresse kan gå in på jarnvag.net och kolla upp vagnar och lok :)
Kasta ur er om ni har kompleteringar, kritik för val av fordon osvosv!

edit 1408.2013:
Nu finns några av objekten online:
Dropbox-folder

Pak.Sweden.128.Ex

Fordon:

Ellok:
Årstal   Lok   Typ      Effekt   Maxfart   Notater
1925   Ds    Snälltåg   1220   90       (träkorg) Ritat!
1925   Dg    Godståg   1220   70       (träkorg) Ritat!
1926   Ua   Godståg   920      45      Växellok
1930   Ds    Snälltåg   1220   90       (stålkorg) Ritat!
1930   Dg    Godståg   1220   70       (stålkorg) Ritat!
1936   Ha   Alltåg   1300   70      Smått misslyckad konstruktion
1939   Hb   Alltåg   1300   80      lite mindre misslyckad konstruktion
1942   F   Snälltåg   2580   135      Nytt snälltågslok, inspirerat av D-loken
1944   Mg   Godståg   2640   80      Tunga godstransporter
1947   Hg   Alltåg   1300   80      Slutgiltig konstruktion med bra egenskaper
1951   Du   Alltåg   1840   100      ombygd Dg/Ds - Starkare motor Ritat!
1953   Da   Alltåg   1840   100      Nytt modernt D-lok Ritat!
1953   Ma   Godståg   3960   100      Modernare Mg
1953   Dm   Godståg   4800   75      tvådelat Malmtåg, specialkoppel Ritat!
1955   Ud   Godståg   920      60      Växellok
1955   Ra   Snälltåg   2640   150      "Rapid" Nytt snälltågslok
1962   Rb1   Alltåg   3200   120      Förlöparen till Rc1
1962   Dm3   Godståg   7200   75      Lagt till mellandel i malmtåget (Dm) Ritat!
1967   Rc1   Alltåg   3600   135      Första version av dagens populära lok Ritat!
1970   Rc3   Snälltåg   3600   160      RC-lok för passagerartrafik Ritat!
1975   Rc4   Alltåg   3600   135      Godslok
1977   Rm   Godståg   3600   100      Rc-lok med låg utväxling för användnig på Malmbanan, specialkoppel Ritat!
1982   Rc5   Alltåg   3600   135       Ritat!
1985   Rc6   Snälltåg   3600   160       Ritat!
1987   Ue   Godståg   920      45      Ombygt Ua
1987   Uf   Godståg   920      60      Ombygt Ud
2000   Iore   Godståg   10800   80      Nytt malmtåg, specialkoppel
2001   Rc7   Snälltåg   3600   180      Uppväxling av Rc6 Ritat!

Diesellok:
Har inte kommit så långt

Ånglok:
Har VART fall inte kommit såhär långt!

Personvagnar:
   1930-1941   30-40-talsmodell Nitade vagnar
Typ         Vagn      Längd   Årstal   vikt   Kapasitet      Detalj               
2.kl            Bo5(A5)   23,5m   1932   46t   48(0)      Inte Rammsäkra Ritat!
3.kl            Co8(A8)   23,5m   1932   45t   78(35)      Rammsäkra Ritat!
Restaurang:   Ro3      23,5m   1933   52t   0(48)      Inte Rammsäkra Ritat!
Restaurang:   RCo1   23,5m   1935   48t   40(13)      Rammsäkra Ritat!
Postvagn:   Fo4      23,5m   1932   46t   12t,53kvm   Inte Rammsäkra Ritat!
Postsortering:   Do40   16,3m   1935   39t   10t,40kvm   Inte Rammsäkra Ritat!
Postvagn:   Do30   12,3m   Ombyggda G-vagnar         


   1941-1960   30-40-talsmodell Svetsade Vagnar                  
Typ         Vagn      Längd   Årstal   vikt   Kapasitet      Detalj      
1.kl            Ao5      23,5m   1952   43t   22(0)      Rammsäkra Ritat!
2.kl            Bo5(A5)   23,5m   1942   39t   48(0)      Rammsäkra Ritat!
3.kl            Co8(B8)   23,5m   1942   39t   82(30)      Rammsäkra Ritat!
Restaurang   Ro3      23,5m   1946   45t   0(48)      Rammsäkra Ritat!
Postvagn:   Fo4      23,5m   1943   35t   19t,53kvm   Rammsäkra Ritat!
                     
                     
   1960-1983   60-talsmodell         
Typ         Vagn      Längd   Årstal   vikt   Kapasitet      Detalj               
1.kl            Ao2(A2)   24,1m   1963   43t   40(0)      Rammsäkra Ritat!
2.kl            Bo1(B1)   24,1m   1960   43t   68(0)      Rammsäkra Ritat!
Restaurang   B1c(RB1)   24,1m   1960   52t   30(22)      Rammsäkra Ritat!
Post            DFo28   24,1      1965   40t   28kvm?      Rammsäkra Ritat!
Post      Fo5      16,0m   1961   32t   8t,24kvm      Rammsäkra Ritat!

                     
   1979-1994   80-talsmodell         
Typ         Vagn      Längd   Årstal   vikt   Kapasitet      Detalj               
1.kl            A7      26,4m   1980   45t   52(0)      Rammsäkra Ritat!
2.kl            B7      26,4m   1979   46t   78(0)      Rammsäkra Ritat!
Restaurang   R4      26,4m   1987   51t   24(28)      Rammsäkra Ritat!
Manövervagn   AFM7   26,4m   1988   47t   41(0)      Rammsäkra Ritat!

Rammsäker/inte Rammsäker????
I gamla dagar (1800-talet) så fick vagnar med människor inte gå direkt efter loket/tendern på loket. Detta pga några olyckor som hade varit ödesdigra, och då kopplade man som regel in nån godsvagn eller nått sånt som första vagn innan passagerarvagnarna. När sen stålvagnarna kom på 30-talet, konstruerade man några av vagnarna säkerhetsmässigt så att de skulle kunna få gå direkt efter loket/tendern på loket. Dessa fick beteckningen "Rammsäkra". Efterhand blev det standard med rammsäkra vagnar, men jag har noterat ned det, ifall funktionen skulle implementeras. DVS: Inte rammsäkra = får inte gå direkt efter loket/tendern

Resgods.. vad innebär det!?
Jag är inte helt säker på vad SJ's resgodsvagnar används eller har använts till. Jag kan misstänka att det har varit för passagerarnas packning, men jag har valt att resgods innebär lyftpallar i simutransspråk. Jag tycker inte det låter osannolikt att ett litet bryggeri i en stad skickar 10 backar öl med rälsbussen till grannstadens pub, men rätta mig om jag har fel!


Godsvagnar
Har jag inte skänkt en tanke än så länge......


Dieselmotorvagnar -rälsbussar
årstal   Littera         Typ                  Maxfart         Kapacitet         Komentar   
1934   Y            Rälsbuss/Dressin         80         24 (36)         Tvåaxlig    Ritat!
1934   UF            Släp post               80         9m2          Ritat!
1937   Yo         Rälsbuss                     80         46 (43)       Ritat!
1937   UBo            Släp 2.kl                  80         56 (45)       Ritat!
1937   UBFo         Släp 2.kl, post         80         30 ( 8 )       Ritat!
1937   UDFo         Släp post         80         12+11m2       Ritat!
1953   Yco6 (Y6)         Rälsbuss 3.kl         115         53 (24)       Ritat!
1957   Ybo7 (Y7)         Rälsbuss 2.kl         115         47 (15)         bekvämare stolar    Ritat!
1963   Ybo8 (Y8)         Rälsbuss (1.kl?)      115         36 (0)         Ombygd Y6-Y7 med ännu bekvämare stolar för längre färder.    Ritat!
1953   UCo6 (UB)      Släp 2.kl                  115               62 (24)         Sittinredning som Yco6    Ritat!
1953   UADo7z (UADZ)   Man.vagn 1.kl, post      115         47 (15)         FIKTIV VAGN!   Sittinredning som Yco7, 13m2 postutrymme, delvist fiktiv Ritat!
1953   UDo40 (UD40)      Släp Post            115         20+22m2         FIKTIV VAGN!   20+22m2 Postutrymme Ritat!
1953   UF6 (UFV)         Släp gods               115         20m2          Ritat!
1966   Y3            Fjärrtåg               140         259         3 delat, Första tvåvåningståg "Kamelen"   
1979   Y1            Rälsbuss               130         68         Importerat italienskt tåg   
1979   YF1            Rälsbuss               130         48         Variant av Y1 med mer godsutrymme   
2002   Y31            Pendeltåg            140         87         3 delat, inga SL/SJ   

Rälsbussarna ovan blev lite rörigt... Allt som börjar på Y är motoriserade vagnar, och allt som börjar på U är släp. Har linjerat motorvagnarna också

till sist:
Elmotorvagnarna:
årstal      Motorvagn            Typ            Delar/vagnar   Maxfart   Kapacitet      Komentar
1948-1955   Xoa5 (X5)      Fjärrtåg      3-delat         135         155   
1949-1956   Xoa7 (X7)      Pendeltåg   CoX7 (UBX7)   90      168 (20)      Pendeltågens föregångare
1955-1981   Ycoa6 (X16)   Rälsbuss      Y6-vagnar      110      53 (24)      El-version av Y6 Ritat!
1957-1981   Yboa7 (X17)   Rälsbuss      Y6-vagnar      110      47 (15)      El-version av Y7 Ritat!
1963-1981   Yboa8 (X18)   Rälsbuss      Y6-vagnar      110      36 (0)      FIKTIV!!! El-version av Y8 Ritat!
1963-1981   X9                 Rälsbuss      2-3-delat        115      154         Långfärdsrälsbuss
1960-1968   X6                 Pendeltåg   3-delat        100      302 (30)      Första riktiga pendeltåg
1967-1983   X1                 Pendeltåg   2-delat        120      196 (64)   
1982-2001   X10              Pendeltåg   2-delat        140      184 (78)   
1989-2001   X2                 Fjärrtåg         6-delat        200      292(18)      (X2000), med Korglutning Ritat!
1991-2001   X12              Regionaltåg   2-delat        160      120         Annan version av X10, Längre färd
1994-2001   X14              Regionaltåg   2-delat        160      131         Delvist ombyggda X12, delvist nybyggda, Anpassad för regional
2000-2010   X52              Regionaltåg   2-3-delat      200      294         Reginatåget, Ingen korglutning
2004-2008   X40              Pendeltåg   2-3-delat      200      246         Ingen korglutning, kaffeautomat - Dubbeldäckare
2005-          X60              Pendeltåg   2-6-delat      160      374         Ingen korglutning
2010-          X55              Fjärrtåg      5-delat        200      240         (SJ3000) ingen korglut, högre komfort, ersätter X2000

Vägfordon
Har jag heller inte skänkt en tanke än...

Strukturering:
Jag har börjat i änden med tåg från 1930-talet. Jag har ritat nästan alla personvagnar, flera lok och rälsbussar och några motorvagnar. Alla för passagerare, resgods eller post.
Vilka punkter som finns att ta tag i:

* Persontåg - ViolinVictor håller på och ritar för fullt
* Olika industrier -> Vad finns det för industrier i Sverige? ABB, IKEA, Koppargruva, Silvergruva, Järnmalmgruva, textil, .....
* Godsvagnar som matchar industrierna
* Vägfordon -> buss och lastbil
* Infrastruktur - ViolinVictor har målat lite vägar och räls.
* Stationer -> Busshållplatser, lastkajer, perronger, stationshus etc - ViolinVictor har målat ett stationshus och en första version av en lastkaj
* Enviroment -> Hur ska världen se ut?
* Städer -> hus, rådhus
* Ballancering av Pak
* Nånstans att kunna ladda upp och ned allt det vi gjort!

Teknik
Jag tar den faktuella längden på en järnvägsvagn, gångar med 0,7 och då får jag längden på vagnen som jag ska skriva in i .DAT-filen
vagnens längd= 25m
25*0,7=17,5
Eftersom .DAT bara tar emot hela tal och att varje tal representerar 4 pixlar i .PNG-filen måste man kompromissa och antingen runda upp eller ned till närmaste hela tal.
Jag har sen gjort en mall som gör det väldigt enkelt att 'alligna' objekten

Lite bilder efter all text :)Här syns de fyra olika spårbäddarna: brun, grå, mörkgrå och mörkbrun/röd
Tittar man noga ser man att det finns varianter innanför de enskilda spårbäddarna.
Sen står det alla möjliga fordon. Har kopplat ihop några random, några medvetet, och parkerat för att se hur det hänger ihop med rälsen.
Ett objekt som också funnits ett stycke tid men inte kommit med på bild förrens nu är Ra-loket.Den ljusbruna spårbädden har allt från betongslipers och högglansig räl till träslipers med rödrostig räl.


Här syns de fyra varianterna av räls med den närmast röda spårbädden. Bara träslipers, men med både rostig och glansig räl. På bilden syns också stationshuset,som har hissats upp i plattformhöjd med en trappa till gatunivå. Vill minnas mig ha sett detta vid flera stationer (bl.a. Ängelholm) men jag kan ha fel?


Som sagt blev snövarianten inte alls snygg. Bl.a. översåg jag en skuggning i diagonalerna och sen blev hela färgen fel. Ska rätta till det vid tillfälle. På bilden syns också den ignorerade rälsstigningen samt de två versioner av Ra-loket som funnits till.


Här är en fullständig översikt över samtliga 80-talsvagnar. Det är små skillnader på några av dem, och är tänkt att de ska ske utan att spelaren märker det, tex skillnaden i de två blå/grå samt de två svarta målningarna.


En bild på 60-talsvagnarna, också en komplett bild med allt jag ritat av dem. Samma sak gäller här i de blå/grå målningarna.


Detta är en komplett bild på 40-talsvagnarna.
Dessa finns inte i så många variationer, eftersom SJ i stort sett hela vagnarnas levnadstid körde med SJ-bruna vagnar. Det finns i dagsläget fortfarande 40-talsvagnar kvar i drift och har målats om till modernare färger, men de är typiskt ombyggt till sovvagnar och utanför Simutrans omedelbara simulering. Skillnaden på de två rader är dels lite olika vagnar, men sen att översta raden är nitade vagnar, medans den undre är svetsade vagnar. Igen, här är det meningen att spelaren inte ska märka när man började svetsa vagnarna istället för att nita dem. Loken är Ds, först i träkorg och sen i stålkorg.


Vagnen som står på spår 3 uppifrån (gäller också vagnarna på spår 2 i 80-talsvagnarna) är SJ's koncept "City Express". Skillnaden på bilderna är bara att det hänger en liten skyllt på sidan där det står "City Express". Meningen är att spelaren ska kunna välja en livery och då får 1:a-klassvagnarna på sig den skylten. Samma princip är tänkt med "Interregio" (de blå vagnarna med rött streck) där vagnarna byter från den blå-grå målningen om man väljer den livery.

De klimat som jag ritat. Ville få med kopparjorden också, men det ser kanske galet ut med ett rött streck runt hela världen? Vattnet har jag inte ritat!


X2000 i original och nyare målning:


De två gamla typer rälsbussar:

Har blivit mindre nöjd med den vita rälsbussen, kanske gör om den efter en stund!

Håll tillgodo och sätt igång!! :D

Junna

Det är ändå en ganska ansenlig mängd arbete du redan avklarat, och det är ganska fint arbete. :>

Kanske vore "PAK.SE" ett bättre namn?

QuoteResgods.. vad innebär det!?

Resgods är mycket riktigt packning och dylikt. Jag undanråder att konfigurera detta som styckegods, ehuru den standard som råder både i Pak.Britain och Pak128 är att resgodsvagnar är utförda som postvagnar (jag föreslår att de därför bör vara postvagnar men med lägre komfortvärde och något lägre kapacitet).

Quote
Rammsäker/inte Rammsäker?

På denna punkt föreslår jag helt enkelt att någon slags vagn - för tidiga tåg då - med visst postutrymme är ett prerekvisit för hela passagerarvagnssätt - genom att sätta föregående... hur säger man, "Constraint" som i Pak.britain. I Pak-Britain är det samma sak med att bromsade vagnar måste leda och vara sista vagnen på passagerarsätt fram till Mk. 3-vagnarna som var utrustade med genomgående luftbromsar. Detta torde inte vara särskilt svårt.

Quote1982-2001   X10              Pendeltåg   2-delat        140      184 (78)   

Vad gäller pendeltågskapacitet föreslår jag att i enhet med vad som accepterats i detta fall i Pak.Britain, att mängden stående passagerare är lika stor som andelen sittande (för att reflektera en ungefärlig maximal överlastning på 200% för pendeltågstrafik, det vill säga för icke-Indiska förhållanden), eftersom det sällan är särskilt effektiv kontroll därav på sådana kortare resor.

1948-1955   Xoa5 (X5)      Fjärrtåg      3-delat         135         155   

Var inte Bergslagens Järnvägars X5 4-delat, då med en extra restaurangvagn. X9 var även den alternativt 4-delad; detta torde lösas genom alternativa constraint-s (restriktioner, antar jag; min svenska har blivit rostig med hur sällan jag brukar den) för att kunna bygga upp de olika sätten. För samtliga borde det även vara möjligt att sammansätta flera 2-3 eller fyrdelade sätt, för även om detta aldrig gjordes, skulle så ha varit möjligt att göra med viss modifikation, om därav behov funnits och pengarna tillåtits.


Quote
Godsvagnar
Har jag inte skänkt en tanke än så länge......

Lite svårare eftersom Järnväg.net's repertoar vad gäller godsvagnar (tillika ånglok) är ganska otillfredställande, för att inte säga nästan helt avsaknad. Men det kan nog vänta, eftersom det behöver arbetas ut vad för typ av industrier det skall vara och deras kedjor innan det där svåra arbetet påbörjas. Tyvärr kan jag inte erbjuda någon form av grafisk assistans, ehuru mitt tålamod för att lära mig sådana saker är ungefär lika flyktigt som tidigare nämnda sidas ångloksrepertoar.

Vad gäller plats att ladda upp; jag vet inte hur man använder den där SVN-saken men om man kunde få antigen det eller github så vore det väl att föredra.
Quote
Har blivit mindre nöjd med den vita rälsbussen

Är det Hilding Carlsson rälsbussar jag ser...  8)

Ves

Men visst är det Hilding Carlsson-bussarna du ser på sista bilden ;)
Ska kolla över den i ett senare skede igen, och bla.a justera färgen och konturerna litegran.
Har några ritningar nu som jag inte hade tidigare :)

Du har rätt det med de delade motorvagnarna. Överallt finns det varianter på dem och olika bolag har haft dem i större och mindre versioner.
Men eftersom jag till en början tänkte på SJ-s fordon har jag utgått från vad jag hittat på nätet. Måste dock reservera mig för att jag kan ha läst fel :P
Men frågan är:
Ska man köra en fixerad längd, eller ska man tillåta att valfritt bygga motorvagnarna upp till så långa som de är/har varit i verkligheten, fast än SJ kanske inte har haft längsta motorvagnståget?
Ett exempel är X2000. Visst kan man koppla runt vagnarna i verkligheten om man vill det, men idag är ALLA i en speciell ordning (vad jag vet) och innehåller 7 enheter.
För och nackdelar med båda:
Fördel att det blir mer flexibelt, nackdel att det blir för flexibelt -> alltså man kan plötsligt köpa en variant man kanske inte borde för att det blir billig.
Fördel att det blir fastare enheter och därmed klurigare att ballansera för spelaren, nackdel att det är egentligen spelaren av spelet som är SJ och själv borde bestämma.

Det var ett smart sätt, att stoppa en desiderad "Rammsäker"-vagn som ligger i rutan till passagerarvagnarna. Jag har försökt klura ut hur det ska gå med konstraints när tåget vänder, dvs loket kör över i andra sidan. då måste han ju ta den vagnen med sig om det inte redan finns en sådan vagn i bakändan. Vill undvika att man måste stoppa en rammsäker vagn i båda änderna. Har dock inte gjort några försök än, eller ens kodat Rammsäkerheten ännu.

Resgods.
Jag vet inte helt om jag håller med dig att det är bästa lösningen att göra dem till postvagnar..
Gör man resgodsvagnarna om till postvagnar, kan man lika gärna ta bort de flesta av dem, då det redan finns postvagnar. En av mina hållningar är att det ska inte finnas mer än en vagn i taget för ett visst syfte, och har man två olika, men lika postvagnar, kommer man i 9 av 10 tillfällen välja bara den som blir billigast. På andra sidan, så skulle en del av rälsbussvarianterna försvinna, då de egentligen är resgods som jag har kopierat hela bussen och gjort ett postutrymme där, så det skulle bli färre bussar och mindre rörigt.

Men jag vet inte... Det blir en funktion i sig själv huruvida man ska kunna transportera (väldigt lite) styckegods i passagerartåg. Frågan är om man vill ha den funktionen?
Isf skulle vi be James (eller någon annan) att koda om depotet, så inte den där "Sortera efter: Relevant" är med, att man kanske kunde få lov att sortera vagnarna själv redan i DAT, och då skulle Resgodsvagnarna kunna hamna tillsammans med resten av vagnarna.

Jag kommer inte ihåg på vilka sidor jag har hittat alla sätesplatserna, men ett är säkert, att det inte är många sidor som skriver ståplatser :P De flesta platser i parentes (med undantag av restaurangvagnarna) har jag bara gissat mig till.. en del att hämta där :)


Britternas pak heter Pak128.Britain-Ex.

Kanske Pak128.Sweden.Ex ?

Om du inte vill/kan rita, men gärna vill göra nått endå, har du lust att brainstorma lite industrier? Vad är typiskt svenskt? :P

Ves

Jag sitter och ritar 80-talsvagnar och har kommit till ett litet dilemma...

Ska jag rita vagnen AFM7?
http://www.jarnvag.net/index.php/vagnguide/personvagnar-i-trafik/afm7

Vagnen är såklart väldigt praktisk då det är en manövervagn.
Grunden till min tvivel är:
Den existerar endast i 3 exemplar, och är därmed tämligen ovanlig i Sverige.
Jag hade först tänkt att skippa vagnen och då tvinga fram "SMS-körning", dvs ett lok i varje ända. Detta är vanlig praxis runt om i Sverige.
Men nu har jag som sagt kommit i tvivel......

Vad tycker ni?

Junna

Quote from: ViolinVictor on June 04, 2013, 09:01:47 AM

Men frågan är:
Ska man köra en fixerad längd, eller ska man tillåta att valfritt bygga motorvagnarna upp till så långa som de är/har varit i verkligheten, fast än SJ kanske inte har haft längsta motorvagnståget?
Ett exempel är X2000. Visst kan man koppla runt vagnarna i verkligheten om man vill det, men idag är ALLA i en speciell ordning (vad jag vet) och innehåller 7 enheter.
För och nackdelar med båda:
Fördel att det blir mer flexibelt, nackdel att det blir för flexibelt -> alltså man kan plötsligt köpa en variant man kanske inte borde för att det blir billig.

Flexibiliteten torde vara att föredraga - så länge det inte blir oöverskådligt mycket mer arbete i och med detta; i dessa fall kan det vara fördelaktigt att vara lite mer... rigid. Du kan titta på hur vagnarna är organiserade på BR Class 43 i Pak.Britain.ex, vars arrangemang med mellanvagnar och två lokändar är mycket likt det hos X2; att tillåta fri placering borde inte vara så svårt. Istället blir tågets kraft den begränsande faktorn i hur många mellanvagnar man kan klämma in - om man inte sätter ihop två sätt förstås, vilket jag anser borde vara en möjlighet, även om lokvagnarna borde ha en någorlunda hög driftkostnad för att göra detta olönsamt utom i de mest vällastade fallen. Jag fördrar den metoden, att uppmuntra "realistiska" val på detta sätt till att göra det helt omöjligt - inom vissa ramar, förstås.

QuoteJag har försökt klura ut hur det ska gå med konstraints när tåget vänder, dvs loket kör över i andra sidan. då måste han ju ta den vagnen med sig om det inte redan finns en sådan vagn i bakändan. Vill undvika att man måste stoppa en rammsäker vagn i båda änderna. Har dock inte gjort några försök än, eller ens kodat Rammsäkerheten ännu.

Det problem som uppstår i sådana fall, när loket vänder, är teknikaliteter vilka bara är någorlunda besvärliga vad gäller fordonshallshanteringen (skicka fordon till hallen med omvända vagnar kan göra att de inte är i körbar ordning, men att disassembla (jo, gräsligt, ursäkta mig) dem och att sätta ihop dem åter är sällan för mycket begärt, och under automatisk ersättning fungerar det i allmänhet väl, även om man kanske måste skicka två omgångar till hallen. Jag anser inte att detta är tillräckligt prohibitivt för att denna lösning bör förkastas; det är en godtagbar praxis.

QuoteGör man resgodsvagnarna om till postvagnar, kan man lika gärna ta bort de flesta av dem, då det redan finns postvagnar. En av mina hållningar är att det ska inte finnas mer än en vagn i taget för ett visst syfte, och har man två olika, men lika postvagnar, kommer man i 9 av 10 tillfällen välja bara den som blir billigast. På andra sidan, så skulle en del av rälsbussvarianterna försvinna, då de egentligen är resgods som jag har kopierat hela bussen och gjort ett postutrymme där, så det skulle bli färre bussar och mindre rörigt.

Jag spelar ofta med väldigt många olika fordon och så, så jag upplever egentligen inte att det blir rörigt förrän det är hela skärmen full med olika spårtyper och fordonshallsfönstret är några sidor långt; men det är fördelaktigt, för nyare spelare primärt, kanske, att det kanske inte är helt överväldigande. Dock tycker jag inte att det är så farligt med mer än ett fordon för liknande arbete... Vissa av dem skulle kunna kodas som passagerarsäten med högre komfort, också. Jag har svårt att se värdet i styckegodstransport med persontåg, även om jag instämmer att det inte är optimalt att blott ha dem som postvagnar. De kunde dock ha lägre kapacitet en reguljära postvagnar men högre komfortvärde, för att försöka något sånär simulera en förbättrad resebekvämlighet - vet inte om det går, minns inte om post har komfort nu--
Quote
Jag kommer inte ihåg på vilka sidor jag har hittat alla sätesplatserna, men ett är säkert, att det inte är många sidor som skriver ståplatser

Det är alltid svårt det där, men vad gäller fjärrtåg och tåg för regionaltrafik bör den vara rätt låg; men när det gäller just pendeltåg (tunnelbanetåg och spårvagnar borde kanske inkluderas framöver, och då gäller samma sak för dem) är det inte särskilt mycket kontroll över hur många passagerare är ombord, så överbelastningen kan bli betydligt högre; därav torde 200% (lika många stående som sittplatser - kanske något lägre för tidigare vagnstyper (minns inte hur sätesarrangemangen ser ut i X6), men de nyare (och tyvärr ohyggligt fula) X60 har extra mycket ståutrymme.

QuoteDen existerar endast i 3 exemplar, och är därmed tämligen ovanlig i Sverige.
Jag hade först tänkt att skippa vagnen och då tvinga fram "SMS-körning", dvs ett lok i varje ända. Detta är vanlig praxis runt om i Sverige.
Men nu har jag som sagt kommit i tvivel......

Det låter som en god idé att inkludera dem - även om de inte funnit mycket bruk i verkligheten, är det lätt att föreställa sig en situation där de skulle ha kunnat fått mer tjänst.
Jag erinrar mig ha observerat ett 5-vagnars regionaltåg till Stockholm med en Rc6 i vardera änden, och jag tänkte då att det såg ut som lite överdrivet mycket kraft för ett så kort tåg, men om det nu har med vändningen att göra så förklarar ju det en del. Vem vet hur de tänker numera... måste säga att den nya svarta färgsättningen är ganska skarp, ganska trevlig faktiskt.

QuoteOm du inte vill/kan rita, men gärna vill göra nått endå, har du lust att brainstorma lite industrier? Vad är typiskt svenskt?

Vad är den ideala tidsepoken? Pak.Britain är ju 1800 till modern tid numera... Skall det vara från 1850, då? Runt tiden då den första järnvägen introducerades. Eller mycket senare?

I alla fall...

Malmgruvor - Järnverk / senare Stålverk / - Järnhandel / senare byggupplag, osv. (Exporthamn av något slag - ?)
Urangruva (låg produktion)/ Kärnkraftverk (låg konsumtion, hög andel elektricitet)
Vattenkraftstation? (Hur den skulle te sig... skulle nog vara mycket svårt att få en sånär acceptabel visuell representation.)
Oljeraffinaderi (Här hade jag tänkt mig att eftersom det inte finns några oljefyndigheter skulle raffinaderiet helt enkelt producera olja/bränsleolja? Minns inte om råvarufabriker kan producera mer än en sorts gods... (till oljeeldad kraftstation? Stenungssundsverket...) och bensin till bensinmackar.
Importhamn - Kol, kanske. Till koleldade kraftstationer och stålverk/järnverk. Tidiga järnverk kanske kan konsumera träkol från någon mindre skogsindustri.
Skog - Pappersmassafabrik - Tryckeri - detaljhandel/bokhandel/varuhus(DOMUS?)/Pressbyrå.
Bondgård - Matfabrik/konservfabrik - DOMUS/Mataffär?
Stålverk - stål till varvsindustri? Vattennära konsument av stål/konservfabrik

Nåja, det är lite i alla fall.

Ves

Du har en poäng med manövervagnarna, och jag lutar väl själv mer och mer också mot flexibiliteten där de faktiska förhållanden uppmanar spelaren att välja som SJ gjort i verkligheten för att bli lönsam. Faktum är att det ju är möjligt att SMS-köra loken redan innan denna vagnen (1988), så fram tills dess kan man uppmana att stoppa ett lok i varje ända :P Lösningen för att det inte ska bli för dyrt och fungera i spelmotorn är att det i praktiken är två olika lok, som har fått olika konstraints. Den andra kan inte gå först i stammen, men har till gengäld lägre månadlig kostnad (pga ingen förare) samt flaggan "might lead from rear=1" (eller vad den nu heter.....). Det är inte svårt att koda konstraintsen så tex bara X2000vagnar kan gå efter varandra, och såklart ska de kunna multipelköras ;)
Börjar rita manövervagnen nu iaf! :)

Jag har redan organiserat och ritat så det finns 1 klass och 2 klass samt även 3 klass. De har såklart fått olika komfortvalörer, men finetuning till sist är såklart ett måste :P
Detta gör att det alltid är 2 passagerarvagnar tillgängliga, och ibland även 3. Tillsammans med en eller två postvagnar blir det ganska överskådligt i depotet.
Jag är inte emot att det kör runt hundra miljarder olika varianter av fordon på kartan, bara att allihop skulle gå att välja i depotet samtidigt :P Fast än jag spelat en del Pak.Britain.Ex, så tycker jag fortfarande det är jobbigt att välja när det blir fler än 5-6 fordon i depotet och det kan vara svårt att se skillnad på dem....


Jag har funderat idag på resgodsvagnarna, och du har nog rätt att man kan använda vagnarna bättre som postvagnar. Det kommer då finnas två typer postvagnar, en som uppmanas att användas i persontåg då korgen liknar personvagnarnas, och en som är en modifierad G-vagn som är den originala post(uppbevarings-)vagnen och som man kan stoppa i godståg.
De nästan identiska dubbletterna bland "postvagns"-spårvagnarna tar man såklart bort.

Bra poäng med ståplatserna! :)


När det gäller den ideala tidsepoken, så har jag just nu siktat in mig på från 1930-talet till nutid. Det var från 1930-talet Sveriges banor på allvar började elektrificeras och många av fordonen används nästan helt fram tills idag. Det är många intressanta verksamheter som har blommat upp under denna period.

Har tagit första steget och skapat ett konto på GIT. Sitter brutalt fast på andra steget, då jag inte begriper ett dugg av hur det hela hänger ihop. Har läst lite manualer, men fattar nada.....

Därför tänker jag lägga upp några av objekten på min DropBox, och så får man ladda ned .DAT och .PNG och kompilera. Det rekommenderas då att man själv stoppar dessa kompilerade filer i en befintlig Pak128 för testning. Observera att jag nästan inte gjort någon ekonomisk ballansering!


Jag har lyckats kompilera själv tillräckligt mycket för att spelet ska hitta mitt PAK och starta upp till demokartan, men så fort man trycker på "New Game" crashar spelet. Anar inte vad detta beror på. Tips på felsökning mottages gärna! :o

Junna

Quote from: ViolinVictor on June 05, 2013, 05:53:37 PM
Jag har lyckats kompilera själv tillräckligt mycket för att spelet ska hitta mitt PAK och starta upp till demokartan, men så fort man trycker på "New Game" crashar spelet. Anar inte vad detta beror på. Tips på felsökning mottages gärna! :o

Har du testat att använda en lite äldre version av pak128 som bakgrund till det hela? Ibland kan det vara lite kompabilitetsproblem med nyare versioner och experimental.

Ves

Som jag kör nu, har jag tagit ett komplett Pak128 och strippat av och nytt ut så många komponenter som möjligt. Det fungerar såklart klanderfritt, men målet är att kunna kompilera det hela själv, vilket jag har lyckats med till den graden att spelet startar och demokartan syns, men det krashar när jag trycker "new game"
Har inte gått till bottom fullständigt ännu, men eftersom paken startar och visas korrekt, så vet jag inte i vilken ände jag ska börja...?

Junna

Om du kan delge mig .dat och bildfilerna så kan jag kompilera själv och testa på mina olika .exes och se hur det fungerar, om inte annat.  :P

Ves

Ja gärna! :)
Just nu är jag dock mitt i en flyttning, så jag kommer ha lite svårt att göra nått....! får se om jag hinner lägga upp det på dropbox ikväll eller imorgon. :)

Ves

Har skickat ett PM till dig med en länk. Eller jag tror jag skickade det, för det försvann spårlöst efter att jag hade skickat det... så säg till ifall du inte fått länken :)

Junna

Jag lyckas med att ladda det om jag lägger in det i en tidigare version av pak128. Mappen med lok kompilerade allting utom Rc-loken tills de andra togs bort - vilket var något underligt, eftersom ingenting tycktes vara fel i dat-filerna.

Några visuella observationer: Lok och vagnar ser något smala ut, inte tillräckligt robusta. Längdskalan medför dessutom att det inte ser helt tillfredsställande ut när de rundar ett hörn eller passerar genom ett kryss. Har inte lyckats reproducera dessa krascher du nämnde, men kanske har de med att du inte (antar jag?) lade dem över pak128 utan körde tomt?

Ves

Håller just nu på att flytta, så hårddisken med spelet är bortpackat och jag kan inte mer än att läsa och skriva i forumet för tillfället :P
Men jag tog bara mina egna .pak-filer och lade in tillsammans med en kopia av pak128britain-ex mappar med simuconfig.cfg, text osvosv. Och då startade spelet, men krashade när jag trycker på new game.... Men får testa när jag får tillfälle igen när det nu blir :(


Längden på fordonen:
Jag ville ha så lika originalet som möjligt, då det ser så fjantigt ut med avkortade fordon. De problem du ser uppstår i svängarna är pga 'alligning'-en:
Varje ruta du kan rita en vagn i är 128 pixel bred och hög. Sticker en vagn utanför kanten på en ruta, kommer den delen inte med i den färdiga vagnen. Du ser några av PNG-filerna så finns det några kopior med linjer (xxxx_linjer.png) där detta illustreras väldigt tydligt. Det finns inget rätt eller fel, var i rutan en vagn ska ritas, bara att SAMTLIGA vagnar måste BÖRJA på samma punkt för de olika vyerna, det representeras av strecken vid de olika linjerna.

Och dock!! :) :

Så kan man 'realligna' dem i .Dat-filen. Har inte orkat bry mig om att testa det än, men det kan man göra och ta fram några standarder för att få vagnarna att hänga ihop även i svängarna. Jag har väldigt lite lust att korta ned fordonen, då jag tror jag lyckats få dem i någorlunda skala.  :o
Du kanske har lust att testa lite? :)
Vet inte hur det fungerar i praksis, men här är exempelkod:

EmptyImage[E][0]=./images/george-england-maroon.1.0,-10,-5
EmptyImage[SE][0]=./images/george-england-maroon.1.1
EmptyImage[S][0]=./images/george-england-maroon.1.2,10,-5
EmptyImage[SW][0]=./images/george-england-maroon.1.3
EmptyImage[W][0]=./images/george-england-maroon.1.4,10,5
EmptyImage[NW][0]=./images/george-england-maroon.1.5
EmptyImage[N][0]=./images/george-england-maroon.1.6,-10,5
EmptyImage[NE][0]=./images/george-england-maroon.1.7

http://forum.simutrans.com/index.php?topic=11459.msg112420#msg112420

Hur kompilerar du? Jag kör varje fil i PakBuilder, och kopierar in pakfilerna sen i spelet.
Observera att det även ligger med en viss "Ra-lok.dat", som ännu inte har fått bilder. Hade en gammal version som jag har förkastat :P

Smala? du menar att gaveln borde ha varit tjockare/bredare? menar du även när tåget kör rakt mot en/bort från en?
Du säger lok och vagnar, då alltså inte X2000/Y/Y6?

Vad tycker du om min lösning med SMS-körning? håller på med 80-talsvagnarna och även manövervagnen, men även tidigare kunde man köra såkallad SMS-körning.
Vad med det upgrade- och färgsättningssystemet? Har gjort det på det viset för att inte vagnarna ska lysa som 'obsolet' innan sista varianterna på vagnen kommer ut. Också för att vagnarna i verkligheten har blivit uppgraderade på olika sätt. Men kommer det funka?

Junna

Jag har inte testat allting ännu... Men för att röra vid vad jag menar med smala...

Det ser lite ut som, tycker jag, att fordonen inte är särskilt mycket bredare än spåren. Deras bredd tycks inte vara helt i enlighet med verklig bredd i relation till spåren. Det är mest på loken och Y6 - på X2 ser det betydligt bättre ut, det var i alla fall ingenting som slog mig där, bredden kändes mer ackurat.

Jag kör dem i senaste makeobj via en .bat-fil skapad för ändamålet.

Ves

ok jag förstår hur du menar. Jag har resonerat att vagnarna smalnar av i gavlarna, speciellt 30-40-talsvagnarna.
Har ännu inte fått upp min hårddisk med alla originaler, men ska testa att rita till en pixel på bredden när jag får hårddisken :)

Ves

Har testat att bredda översta vagnen i 30-40-talsserien. Den ligger i mappen uppdateringar. Och alltså endast en vagn. Se vad du tycker :-)

Junna

Jag har testat den nu - och den ser betydligt bättre ut. Den fyller en bättre sitt rum. :)

Ves

#17
Hej och glad sommar! :)

Förlåt att jag inte skrivit i tråden de senaste månaderna, är som sagt fortfarande mellan två bostäder utan någon permanent lösning för min stationära dator. Hade dock idag turen att kunna skriva ihop lite och titta på bredden på några fordon. Har breddat alla 30-40-talsvagnar samt RC-loken. Har dock inte haft möjlighet att testa än.

Men jag lägger nu ut det offentligt i denna tråden alla fordon jag gjort klart samt min räls, så andra kan få tycka till lite också :)
Det kommer mer ut så småningom.

Länk till mina fordon:
Dropbox-folder

Det är inte balancerat alls rent ekonomiskt, samt jag har inte tagit James nya uppdateringar i bruk än.
Men håll till godo och kommentera gärna!  :)

Max-Max

Quote...samt jag har inte tagit James nya uppdateringar i bruk än.
Betyder detta att det måste köras på Simutrans Experimental?
- My code doesn't have bugs. It develops random features...

Junna

Nej, jag tror att om du kompilerar med standard-make-obj så ignoreras de experimental-relaterade posterna automatiskt.

Ves

Jag är själv såld på experiemental och de funktioner den erbjuder bl.a. med upgrade, så därför har jag riktat det jag hittills gjort mot detta. Men det borde gå att köra i standard makeobj och få att köra på standard ändå.
Har ritat 80-talsvagnarna nu också, lägger ut dem snart :-)

Ves

#21
Nu har jag lagt ut en png med alla 80-talsvagnarna. Har varig petig och inkluderat båda två originella blå målningarna, samt svarta målningen med vit rand runt dörren och utan vit rand. Vet inte om det är overkill, men har sketchat ihop en .DAT hur jag ser för mig att det hänger ihop.

Kommentera gärna! :-)

Dropbox-folder

greenling

Bra dag ViolinVictor
Din svenska järnvägen modeller ser bra ut.
Det gläder mig att du gjorde för att göra det som en modell för Simutrans. :thumbsup:

Opening hours 20:00 - 23:00
(In Night from friday on saturday and saturday on sunday it possibly that i be keep longer in Forum.)
I am The Assistant from Pakfilearcheologist!
Working on a big Problem!

Ves


Ves

#24
Jag läste igenom Sarloks blendertutorial, och kände mig grymt taggad att prova på!
Sagt och gjort, jag lyckades göra hans hus och rendera det korrekt, och ville prova på att bygga en vagn.
Jag använde samma måttskala som han hade till det där huset, och jag började med en 40-tals vagn. Fick efterhand till det rätt bra, men när jag skulle rendera det blev storleken väldigt mycket för stor, ljuset blev för mörkt (det skulle jag dock kunna ändra själv med ambient occlusion) och färgerna ändrades drastiskt. Det där med skript har jag ingen susning om, så jag renderade alla 8 bilder, flyttade solen o allt det, o klippte sen ihop det till en png med rätt bakgrund.

Men bilderna blev som sagt konstiga och jag känner mig inte säker på hur jag ska 'tweak'a blender för att få exakt rätt skala och färger, så med mindre jag får en uppenbarelse eller nått annat, kommer jag nog avvakta lite med blender så länge..

Jag fick däremot en lektion i perspektiv!
Junna, jag förstod direkt vad du menade med att vagnarna är för tunna. Jag ritade om mina 30-40-tals vagnar så de liknade den renderade vagnen i perspektiv och jag jobbar nu vidare med 60-talsvagnarna!

Lagt upp filerna på dropbox!
Dropbox-folder

Någon som har kritik? Synspunkter?

Max-Max

Jag har renderat en del Simutrans med Blender och använder Compositor för att maska (Material ID) in specialfärgerna så att de blir rena utan påverkan från ljuskällorna. Det är lite trixigt att få bort antiliasingen men det går hyffsat bra.

Skall prova en annan approach på maskningen som, om den fungerar, ger mer en tillförlitlig maskning.

Du behöver inte scripta någonting för att rendera alla bilderna, animera kameran och ljuset bara, en "vinkel" per frame. Skall se om jag kan posta min grundinställning med kamera, ljus och animering.
- My code doesn't have bugs. It develops random features...

Ves

Ok, det är där jag går bet, så fort jag ska göra något utanför sarloks tutorial :P
Det vore kanon om jag kunde få en save eller nått med dina inställningar att prova på!
Min blendervagn är också på dropbox, om du vill se hur det blev. Sarlok hade skrivit i tutorialen att han inställningar gav 20 meter pr tile (som var standard i pak128), men min vagn ser ut som ett monster i pak128 :(

Vad är det för saker som du har 'blendat' för simutrans?

Max-Max

Eftersom jag är med och utvecklar Simutrans behöver jag förstå hur saker och ting fungerar. Jag håller på att göra ett PAK-set från scratch för att förstå vad varje object gör och hur de kan konfigureras.

Hittils har jag tagit mig igenom det mest basala som mark, shaders, hus, vägar, station och depå.

Har skickat en blend fil länk på min depå till dig. Den använder tre special färger; transparent bakgrund, day 7 och Day 8 färgerna.
I node gruppen "Background" kan du justera antialising masken med "Value" fältet.

Det är två scener, en sommar och en vinter. Objekten i scenerna är länkade så att updateringar sker i båda. Dock har de olika noder i compositor.

Fråga om du undrar något...
- My code doesn't have bugs. It develops random features...

Ves

Snygg depå! :)

Du får ursäkta mig om jag kommer med några dumma frågor:

Först, nodegruppen 'background', det är inte den som bara heter 'ground'? eller letar jag på fel ställe (rutan med trädet med objekt i vänster kant)? och om det är, var hittar jag rutan med value?
De speciella färgerna, vad är det som gör dem speciella? på vilket sätt använder man speciella färger? Jag märkte att depån skiftade färg när jag tryckte runt, men förstod inte vad som menades med day 7 och day 8 eller hur det hängde ihop. bara att depån helt bytte färger när man renderade med sommar och vinter.

Junna

Speciella färger kan t.ex. vara saker som spelarfärgen (vilka finns i olika nyanser) och genomskinlighet och så vidare, tror jag i alla fall. Jag har inte gjort så mycket med dem...

Max-Max

#30
Quote from: ViolinVictor on October 25, 2013, 08:05:44 PM
...nodegruppen 'background', det är inte den som bara heter 'ground'? eller letar jag på fel ställe (rutan med trädet med objekt i vänster kant)? och om det är, var hittar jag rutan med value?

Byt till "Compositor" och välj Scene noder. Background är noden precis innan Composite och byter ut backgrunden mot Simutrans trandparanta färg (se bifogad bild).

Quote from: ViolinVictor on October 25, 2013, 08:05:44 PM
De speciella färgerna, vad är det som gör dem speciella? på vilket sätt använder man speciella färger? Jag märkte att depån skiftade färg när jag tryckte runt, men förstod inte vad som menades med day 7 och day 8 eller hur det hängde ihop. bara att depån helt bytte färger när man renderade med sommar och vinter.
Simutrans kan växla mellan natt och dag genom att göra färgerna mörkare under nattetid. För att kunna simulera lampor som tänds eller använda färger som inte påverkas av detta har Simutrans reserverat ett antal färger som "specialla" färger.

Takfönstret på depån blir gul när det är natt, så de är målade med specialfärg dag 7 och dag 8 som blir färgen natt 7 resp. natt 8 i Simutrans.

Du kan läsa om dem på Wikin.
- My code doesn't have bugs. It develops random features...

Ves

Simutrans's speciella färger kände jag till, jag trodde du hade gjort några blender-speciella färger. Då klarnar det!

Så det är det day 7 och day 8 är till för, du har helt enkelt programmerat in i blender day 1-8+ med simutrans speciella färger och du använder just de två här! Eller hur? :)

Försökte härma vad du har gjort i compositor till min egen vagn, men hade inte tid att sätta mig fullt in i det nu. kommer ta mig en bra stund att gå igenom alla nodes och försöka komma på vad de gör och varför du har satt dem där. Tack för bilden, utan den hade jag inte begripit vad du snackade om.  :o

Överlag verkar det vara rätt så avancerat att rendera saker för simutrans. Finns det möjlighet att återanvända något mellan varje objekt, annat än kamera och ljus och de modelleringar som liknar? Måste man gå igenom hela proceduren med alla nodes eller är det också nått man kan enkelt kan spara?

Max-Max

#32
Quote from: ViolinVictor on October 26, 2013, 09:37:49 AM
Simutrans's speciella färger kände jag till, jag trodde du hade gjort några blender-speciella färger. Då klarnar det!

Så det är det day 7 och day 8 är till för, du har helt enkelt programmerat in i blender day 1-8+ med simutrans speciella färger och du använder just de två här! Eller hur? :)
Jag hade en ide om att göra ett material för varje specialfärg, men det blir en hel del och dubbelt arbete eftersom jag inte hittat något sätt att få reda på ett materials färg i "Scene Copositor". Jag har uppdaterat blender filen med 3 node grupper; Background, Special Color och Winter. De är gjorda så att de can seriekopplas, inga andra noder behövs.

I noden "Special Color" anger du färgen du vill använda, men tyvärr måste du gå in i noden (markera och tryck tab) för att sätta vilket material index du vill ersätta med specialfärgen. Naturligtvis måsste du även ha ett material med samma "Pass Index"som du anget i noden.

Quote from: ViolinVictor on October 26, 2013, 09:37:49 AM
Försökte härma vad du har gjort i compositor till min egen vagn, men hade inte tid att sätta mig fullt in i det nu. kommer ta mig en bra stund att gå igenom alla nodes och försöka komma på vad de gör och varför du har satt dem där. Tack för bilden, utan den hade jag inte begripit vad du snackade om.  :o

Överlag verkar det vara rätt så avancerat att rendera saker för simutrans. Finns det möjlighet att återanvända något mellan varje objekt, annat än kamera och ljus och de modelleringar som liknar? Måste man gå igenom hela proceduren med alla nodes eller är det också nått man kan enkelt kan spara?
Du har ungeför tre sätt att arbeta på.

1) Gör en "bas" med kamera, ljus, material och noder. Inga objekt. Spara den och starta alla projekt med den blender filen (glöm inte att spara under annat namn).

2) Importera object från en annan blend fil. Detta heter "Append" i blender. Välj "File->Append", klicka på blenderfilen du vill hämta saker från. Nu kan du navigera i blenderfilen och välja vad du vill importera. Gå till Group nodes, markera noderna (SHIFT+Högerklick) och välj append. I compositor; SHIFT+A, under group hittar du noderna. Du kan även importera, kamera, ljus, object, material etc... på detta sätt.

3) Länka till en annan blender fil. Samma förfarande som "Append", men välj istället File->Link. Aarbetsförfarandet är detsamma med undantaget att du kan inte editera det som är länkat, då de fortfarande befinner sig i orginal filen. Editerar du orginalfilen reflekteras de in i alla blender filer som är länkade till den. På detta sätt kan du bygga ett bibliotek med material, noder, objekt etc...
- My code doesn't have bugs. It develops random features...

Ves

Hmm det låter ju väldigt smart.

Hur renderar du då animeringen?
Försökte få till den genomskinliga bakgrunden, men misslyckades. ska försöka igen imorgon. :)

Max-Max

Quote from: ViolinVictor on October 27, 2013, 02:06:36 PM
Hmm det låter ju väldigt smart.

Hur renderar du då animeringen?
Försökte få till den genomskinliga bakgrunden, men misslyckades. ska försöka igen imorgon. :)
Animeringen startar du med "Animation" i render fliken. Glöm inte att sätta path och filnamn i "output" utan extension. Välj filformat PNG RGB 8 och kryssa i "File Extensions". Renderingen skapar en fil med löpnummer för varje frame.
- My code doesn't have bugs. It develops random features...