News:

Beta test the new forum at https://simutrans.forum/
Simutrans Wiki Manual
The official on-line manual for Simutrans. Read and contribute.

Svensk översättning av wiki och spel

Started by sanna, October 06, 2009, 10:29:58 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

sanna

Jag har förutom att uppdatera och komplettera en hel del av de svenska översättningarna av Simutrans på http://simutrans-germany.com/translator/ även börjat peta en del på den tyska wikin, som har mycket bra material och även en bra struktur för översättningar av sidor. Det mesta är ännu tomt, men lite grann finns att titta på (och jättegärna kommentera!) här: Sidor kategoriserade i kategoriträdet för svenska. Det finns även en hel del till sidor som automatskapats, men de är i huvudsak tomma, men också mycket lätta att börja översätta. Dessa finns inte med i kategoriträdet.

Självklart skulle det vara mycket trevligt om någon mer än jag var intresserad av att översätta och producera egna texter!