The International Simutrans Forum

 

Author Topic: Brutalistické hlavové nádraží  (Read 256 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Václav

 • Devotee
 • *
 • Posts: 3273
 • formerly VaclavMacurek
 • Languages: CZ, EN
Brutalistické hlavové nádraží
« on: November 24, 2019, 09:41:36 AM »
Již delší dobu pracuji na objektech pro pak96.comic. Ne všechno z toho je přímo použitelné pro jiné paksety, (a to včetně pak128.CS), ale i tak...

V současné době pracuji na výpravní budově pro hlavové nádraží - a to v brutalistickém stylu. Nejsem si však jistý, zda celý komplet bude opravdu brutalistický (je možné, že něco z toho bude funkcionalismus či tzv. sorela čili socialistický realismus; hlavně po úplném dokončení), ale doba těch stylů je přibližně stejná. Tedy začátek v padesátých letech minulého století a konec o přibližně třicet let později.

Kdyby byl zájem, mohu po dokončení zkusit i export nejen v měřítku pro pak96.comic, ale i pak128.CS (samozřejmě bez zvýrazňovacích okrajových čar).

V původní diskusi (v sekci pak96.comic) jsou k dispozici náhledy na boční části budovy (křídla). Zatím tak, jak to mám rozkreslené, tedy se spoustou zbytečných čar a bez ozdob (hlavně na rohových částech pravého křídla).

Ještě mi chybí dokončit parkoviště (dvě strany už jsou připraveny, dvě ještě zbývají) a středová část (která umožní rozšíření nádraží na více kolejí) - tu teprve kreslit budu. A nejspíše se její vnější styl přiblíží stylu středu pravého křídla. Uvidím, co udělám do vnitřního prostoru. Tedy, určitě bude mít dvě podlaží, která budou spojena schodišti nebo výtahy. Nebo nijak - protože už teď je jisté, že příchod do druhého podlaží je přes pravé křídlo nebo průchodem přes levé křídlo (ale s tím, že dveře do levého křídla jsou jen z ulice, ne z středové části). Poskytnuté náhledy však ukazují jen stranu z ulice. Více náhledů jsem zatím nepřipravoval.

Pokud by někdo měl nějaký nápad, napište ho sem nebo do původní diskuse.

Offline Vladki cz

 • Devotee
 • *
 • Posts: 2735
  • My addons, mostly roadsigns
 • Languages: EN, CS
Re: Brutalistické hlavové nádraží
« Reply #1 on: November 25, 2019, 07:27:42 PM »
Kazdy novy objekt pro pak128.cs se ceni

Offline Václav

 • Devotee
 • *
 • Posts: 3273
 • formerly VaclavMacurek
 • Languages: CZ, EN
Re: Brutalistické hlavové nádraží
« Reply #2 on: November 25, 2019, 08:47:51 PM »
Export bude nejspíše po vrstvách (jedna vrstva, jedno podlaží, a k tomu ozdoby coby další vrstva). Takže kdo si bude chtít, v rámci možností, pohrát s podobou nádraží, bude mít v GIMPu možnost.

Ale teď spíše očekávám případné návrhy právě na ty ozdoby. Já sice již nějaké nápady mám, ale víc hlav víc ví.

Levé křídlo: 2× obchodní dům, parkoviště - na první pohled to může vypadat, že jde jen o 2 stavby, ale ve skutečnosti jsou 3; asi nejlépe je to vidět na neexistujícím výškovém rozdílu mezi prostřední a pravou částí (částečně je to ale úmysl, protože jsem zjistil, že další posun nahoru už by ve spodní části budovy vytvořil příliš vysokou plochu, kterou by bylo možné zrušit asi jedině vložením dalšího nákupního oddělení podobně jako jsem to udělal na straně u parkoviště. I takto je tam místo pro nějakou ozdobu.

Pravé křídlo: správní a odbavovací budova, vedlejší vstupní hala (bez přímého přístupu k nástupištím), pošta

Plánované ozdoby:

logo obchodního domu (více podob)
logo pošty (více podob)
logo železnice (nebo symboly spojené s železnicí)
výjev ze železniční dopravy (inspirace v žst. Kolín)
abstraktní plastický obraz (pravidelné geometrické tvary, především n-úhelníky)

Jak jsem napsal v původní diskusi, je asi dostatečně poznat, kterým nádražím jsem se inspiroval. Ale právě, že předchozí pokus o výpravní budovu pro hlavové nádraží selhal na tom, že jsem se snažil jej udělat tak, aby více odpovídalo vzoru.

Takže když jsem nedávno viděl fotku nějakého moderně vypadajícího hlavového nádraží (byť myslím, že šlo asi jen o modelovou železnici), tak jsem dostal nápad na to, jak hlavové nádraží udělat.

Ale zase jsem nechtěl, aby to byl monoblok jako na té fotce (no, problém by to rozhodně nebyl, protože pár nápadů na takový monoblok bych měl - a určitě by to bylo mnohem rychleji nakresleno a vzhledem k tvaru by se i snáze stavělo, a to včetně zvyšování kapacity).

Proto inspirace více méně opět v Masarykově nádraží, ale s tím, že už jsem si vypůjčil prvky i z dalších nádraží a zkombinoval je s dalšími stavbami (včetně těch, které s železnicí nemají nic společného). A to jsem ani některé nápady nevyužil.

Offline Václav

 • Devotee
 • *
 • Posts: 3273
 • formerly VaclavMacurek
 • Languages: CZ, EN
Re: Brutalistické hlavové nádraží
« Reply #3 on: December 08, 2019, 12:25:08 PM »
Přidal jsem anketu. Kvůli šířce středové otevřené odbavovací haly (a tak trochu i podobě nástupišť).

Halu se alespoň pokusím udělat tak, aby bylo možno nádraží rozšířit o další koleje. Tvar bočních částí jsem se snažil připravit tak, aby to možné bylo - tedy, že halu bude možné postavit opakovaně vedle sebe.

Lichý základní počet kolejí bude znamenat nutnost oboustranných nástupišť.
Sudý základní počet kolejí oboustranná nástupiště nevyloučí, ale přednost budou mít jednostranná nástupiště.

Úmyslně jsem zvolil počet 3,4,5 a 6 kolejí.

3 koleje - asi příliš nízký počet zřejmě vyžadující postavení dvou hal ihned v úvodu
4 koleje - asi nejrozumější počet (odvozen od počtu kolejí, které jsou na Masarykově nádraží přímo proti vstupní hale)
5 kolejí - divný počet
6 kolejí - asi nejvyšší možný základní počet kolejí (odvozen od celkového počtu kolejí na Masarykově nádraží, které jsou přístupné z vstupní haly)

Prosím, po hlasování napište proč. Zdůvodnění mi pomůže možná více než hlasy k počtu kolejí. Dobu na hlasování jsem ponechal bez limitu, ale byl bych rád, kdybych měl co nejvíce hlasování do 21. prosince.