News:

Beta test the new forum at https://simutrans.forum/
Use the "Forum Search"
It may help you to find anything in the forum ;).

Pokyny pro psaní žádostí a zpráv o chybách

Started by VS, October 06, 2008, 06:00:31 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

VS

Před založením nového tématu (thread) s jakoukoliv žádostí či zprávou o chybě prosím použijte funkce pro hledání v obsahu fóra, aby nevznikaly zbytečné duplikáty. Děkujeme.
Žádosti o rozšíření

1) Žádosti o rozšíření se týkají funkčnosti základního herního engine, ne budov, cest (koleje, silnice apod.), vozidel (vlaky, nákladní automobily, lodě, letadla apod.) nebo jiných herních objektů (žádost o přidání typu objektu, který ještě neexistuje je možná).

2) Zvolte vhodný předmět příspěvku, aby ostatní mohli Vaši zprávu lépe dohledat a zbytečně nezakládali duplicitní témata.

3) Pro každou žádost vytvořte zvláštní téma. To umožní lepší třídění žádostí.

4) Buďte velmi, velmi tolerantní a trpěliví. Většina žádostí zabere hodiny - ne-li desítky či stovky hodin času vývojářů. Pracují na zlepšení Simutrans a opravování chyb a tím tráví velkou část svého volného času. Váš požadavek také nemusí být proveditelný bez kompletního přepsání enginu Simutrans. To znamená, že je realizováno jen velmi malé procento žádostí.
Žádosti o pomoc

1) Před odesláním Vaší žádosti prosím zkuste téma vyhledat. Je velká šance, že je Vaše otázka již zodpovězena. Měli by jste také zvážit pročtení FAQ.

2) Prosíme, pouze jednu žádost o pomoc na jedno téma. Pokud budete chtít poradit s více věcmi, vytvořte více témat.
Důvod: Když je žádost vyřešena, je přesunuta. Krom toho to usnadňuje dohledávání dotazu dalšími členy.

3) Prosíme, pište výstižné názvy témat:
3.1) Vztahuje se Vaš dotaz k některé verzi Simutrans? Pokud ano, připište do předmětu např. "100.0"
3.2) Vztahuje se Váš dotaz k některému z paků? Pokud ano, připište do předmětu např. "pak64"
3.3) Vztahuje se Váš dotaz ke konkrétnímu operačnímu systému? Pokud ano, připište do předmětu např. "Linux"
3.4) Do předmětu shrňte podstatu problému. Např. "Jak mohu získat průmysl kromě elektráren"
Hlášení chyb

1) Před odesláním Vašeho hlášení se prosím přesvědčte, jestli již chyba nebyla nahlášena. Je možné, že Vámi nahlášená chyba je ve skutečnosti vlastnost hry.

2) Hlásíte chybu nejnovější verze hry? (aktuální verzi zjistíte v sekci "Downloads") Pokud ne, je dost možné že v nejnovější verzi hry byla chyba opravena. Zkuste chybu vyvolat i na nejnovější verzi hry.

3) Prosíme, pište výstižné názvy témat:
3.1) Vztahuje-li se Vaše zpráva ke konkrétnímu operačnímu systému, nebo PAKu uveďte to prosím. Příklad: "99.12 Win pak64 - pád při bourání stanice"
P
3.2) Pokud je to k prospěchu věci - připojte save hry. Pokud nejste schopni připojit soubor kvůli jeho velikosti, využijte služeb některého filehostingu.
3.3) Pro zapnutí protokolování spusťte hru s parametrem "-log 1" a po pádu hry zkopírujte několik posledních (cca 25) řádků ze souboru "simu.log"
3.4) Pokud to pomůže vysvětlit problematiku, připojte snímek obrazovky (screenshot).

My projects... Tools for messing with Simutrans graphics. Graphic archive - templates and some other stuff for painters. Development logs for most recent information on what is going on. And of course pak128!