News:

The Forum Rules and Guidelines
Our forum has Rules and Guidelines. Please, be kind and read them ;).

Nová tvář fóra

Started by Václav, November 25, 2011, 08:48:59 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Václav

Když jsem před chvílí pustil komp, thunderbird a podíval se na e-maily, poněkud jsem se zděsil - protože zprávy o nových příspěvcích atd. jsou (zase) anglicky. Navíc odesílatel nebyl obvyklý - [ simutrans [dot] us (site down, do not visit) ], ale sám vrchní šéf.

A ona nová tvář fora .... a většině českých textů zde na foru je zase třeba vrátit češtinu. Což je bouhžel záležitost Igorova. Takže strpení, prosím.

Chybami se člověk učí - ale někteří lidé jsou nepoučitelní

Isaac Eiland-Hall

[CS] Český jazyk je plně podporován SMF, podle správy SMF možnosti. Pokud existují specifické problémy, prosím, příspěvek o nich a budeme se snažit je opravit. To může být užitečné vytvořit pracovní místa na http://www.simplemachines.org/community/index.php?board=181.0, jak mluví jazyk tam.

Doufejme, že mezi tam a tady, můžeme to napravit, co se objeví problémy. :-)

(http://translate.google.com)

[EN] The Czech language is fully supported by SMF, according to the SMF administration options. If there are specific problems, please do post about them and we will try to fix them. It may be useful to create posts at http://www.simplemachines.org/community/index.php?board=181.0 as they speak your language there.

Hopefully between there and here, we can fix whatever problems appear. :-)

Zeno

#2
[CS] Vlastně, ve španělštině je také překládat problémy ... většina věcí se objeví ve španělštině, ale některé další věci se zobrazí anglicky.
Nepochybuji o tom, že se zlepší moje dvojjazyčnost; D

Budu se podívat na SMF společenství / Fórum / FAQ, jestli je to něco, opravitelný, nebo co, já se sem vrátit na / s info.

(http://translate.google.com ieh)

[EN] Actually, in spanish there are also translating problems... most stuff appears in spanish, but some other things appear in english.
I have no doubt that will improve my bilingualism ;D

I will take a look at SMF community/forums/faq to see if it's something fixable or whatever, I'll come back here for/with info.

Isaac Eiland-Hall

#3
[CS] Připomenutí: Jsme v CS desce, takže diskuze zde musí být v CS. Jakémkoli jazyce kromě CS (např. EN) je volitelný.

EDIT: Budu se snažit nainstalovat jazyk balíček SMF, zda se problém vyřeší. Prosím, dejte mi pár minut.

EDIT2: Je to lepší?

(http://translate.google.com)

[EN] Reminder: We are in the CS board, so discussion here must be in CS. Any language besides CS (such as EN) is optional.

EDIT: I am going to try to install a SMF language pack to see if it solves the problem. Please give me a few minutes.

EDIT2: Is it better?

Zeno

[CZ]

Neuvědomil jsem si, kde jsem psal.
Je mi opravdu líto.

Mimochodem, je problém vyřešen. Díky Isaac.
[EN]

I did not realize where I was writing.
I am really sorry.

By the way, the problem is solved. Thanks Isaac.

VS

Pro ty, kdož hledají a nenacházejí - jazyk se přepíná zde:

Profile -> Account Settings -> Preferred Language

(Koná se tu nějaká mezinárodní invaze? ;D )

My projects... Tools for messing with Simutrans graphics. Graphic archive - templates and some other stuff for painters. Development logs for most recent information on what is going on. And of course pak128!

TommPa9

Myslím, že čeština (nevím jak ostatní jazyky) už funguje bez problémů.

(Jako invazi bych to neviděl. Spíš návštěva? :D)

Isaac Eiland-Hall

Quote from: Zeno on November 25, 2011, 09:28:06 AM
[CZ]

Neuvědomil jsem si, kde jsem psal.
Je mi opravdu líto.


[CS] <<--- "CS" [strike]CZ[/strike] ;)

& není problém :)

QuoteMimochodem, je problém vyřešen. Díky Isaac.

[CS] Velmi dobře! Očekávám potvrzení od CS, která je také řešena zde. :)

(http://translate.google.com)

[EN] Very good! I await confirmation from CS that it is also solved here. :)

Quote from: VS on November 25, 2011, 09:29:45 AM
(Koná se tu nějaká mezinárodní invaze? ;D )

[CS] Mohu udělat vtip o válkách v minulosti, nebo je považuje za špatný vkus? (Pokud jsem si - to byl vtip ... když nemůžu, omlouvám se za optání!)

Ať tak či onak, jako Američan, říkám: Buďte opatrní na pozvání! My nikdy neopustí! ;)

[EN] Can I make a joke about wars in the past, or is it considered bad taste? (If I can - that was the joke... if I cannot, I apologize for asking!)

Either way, as an American, I say: be careful inviting us in! We never leave! ;)

Quote from: TommPa9 on November 25, 2011, 09:32:23 AM
Myslím, že čeština (nevím jak ostatní jazyky) už funguje bez problémů.

Vynikající!

TommPa9

Srpen 1968-Invaze Varšavské smlouvy do Československa-květen 1969 Československo poráží Sovětský svaz a stává se mistrem světa v ledním hokeji

Jaký sport dělají Američani lépe než Češi :D

[EN] August 1968-Warsaw Pakt invasion in Czechoslovakia. May 1969 Czechoslovakia beat Soviets and get World Champion in Ice Hockey.

What kind of sport do Americans better than Czechs? :D

Isaac Eiland-Hall

[CS] Konkurenční jíst? ;-)

[EN] Competitive eating? ;-)

Václav

Omlouvám se, že reraguji až teď, ale od doby založení tohoto témata jsem se dřív ke kompu nedostal.

Quote from: Isaac.Eiland-Hall on November 25, 2011, 08:56:07 AM
[EN] The Czech language is fully supported by SMF, according to the SMF administration options.
EN: I know that my native language is supported. It was only question, how long time would be needed for its re-activating. Thanks for fast deed.

CZ: Já vím, že je čeština podporována. Byla jen otázka, kdy bude znovu spuštěna. Dík za rychlost.

Chybami se člověk učí - ale někteří lidé jsou nepoučitelní